Đăng ký đại lý

tnghomes@gmail.com 0937 870 513

Căn Hộ Thuê Thuộc Hưng Vượng 1

Thuê: 7.000.000 VNĐ

Cần cho thuê căn hộ cao cấp Hưng Vượng 1.

Toilet 1 Phòng ngủ 2
Thuê: 6.500.000 VNĐ

CHO THUÊ HƯNG VƯỢNG 1

Toilet 1 Phòng ngủ 2
Thuê: 8.000.000 VNĐ

CHO THUÊ HƯNG VƯỢNG 1

Toilet 0 Phòng ngủ 0